Image
 
 

Henvisning og visitation

 
 

Indlæggelse på Hospice Vangen sker efter lægehenvisning fra egen læge, sygehuslæge eller læge i Det Palliative Team.

Efter at vi har modtaget en henvisning, bliver patienten normalt visiteret af Det Palliative Team eller af en leder fra Hospice i løbet af en uge.

Når en plads bliver ledig, vurderer lederen fra Det Palliative Team og Hospicelederen, hvem af de visiterede patienter, der har størst behov for pladsen.

Patienten bliver ringet op og tilbudt pladsen.

Vi har ikke kapacitet til at modtage alle henviste patienter.

Hent brochure her