Image
 

Hvad er hospice?

 
 

Ordet hospice betyder herberg eller gæstehjem. Som hospice tager vi imod uhelbredeligt syge og døende patienter, som har behov for lindrende behandling og pleje på specialistniveau.

På Hospice Vangen kommer du til at møde mange faggrupper. Vi arbejder tæt sammen om at give dig og dine pårørende en god tid hos os - uanset om dit ophold er midlertidigt, eller om du siger farvel til livet her.

Vi har mange muligheder til at lindre dig som patient. For os handler det altid om at give dig og dine pårørende så god livskvalitet som muligt. Det kan være: medicin, massage, karbad, musik, familiesamtaler, fysioterapi, musikterapi, blomster fra haven, samtaler om liv og død, fred og ro, socialrådgiverbistand, omsorg for pårørende, psykologsamtaler, en tur i haven, gudstjeneste og anden religiøs aktivitet, lækkerier fra køkkenet og meget andet.

Der er få faste rutiner på Hospice Vangen. Hverdagen bygges i stedet op med afsæt i dine behov, ønsker og formåen. Vi samarbejder gerne tæt med de pårørende, hvis du ønsker det. De pårørende ved ofte, hvad du kan have glæde af.

Team for Lindrende Behandling betjener hospice med overlæger, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. 

På hospice er det sygeplejersker, der står for den daglige pleje og omsorg. Hver dag besøger køkkenpersonalet patientstuerne for at fortælle om dagens ret og for at høre, om patienterne har specielle ønsker og behov.

I hverdagene er der musikterapeuten og hospicepræst til stede, de besøger patienter og pårørende på stuerne efter ønske og behov.

De fleste patienter og pårørende kommer også i kontakt med ledelsen, sekretærerne, rengøringspersonalet og serviceteknikeren.

Patienter og pårørende møder også nogle af de ca. 60 frivillige og frivilligkoordinatoren, der er tilknyttet Hospice Vangens Støtteforening.