Image
 

Om Vangen

 
 

For at komme på hospice, skal vi have en henvisning fra en læge. Det kan være en praktiserende læge eller en læge på sygehuset.

 
 

Derefter skal du visiteres til en plads. Det kan ske via Det Palliative Team eller af en af lederne på hospice. 
På et visitationsbesøg vil vi høre om dine forventninger til hospice, fortælle om vores tilbud samt vurdere, om du har behov for indlæggelse på Hospice. 

For at blive indlagt skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal have en uhelbredelig livstruende sygdom og en forventet kort restlevetid.
 • Du skal have behov for lindrende behandling på det specialiserede niveau
 • Du skal selv ønske at komme her.

Når vi får en ledig plads vurderer vi, hvem af de visiterede patienter der har størst behov for indlæggelse og tilbyder pladsen til vedkommende.

Når man opfylder ovenstående kriterier, kan man indlægges:

 • Med henblik på livets afslutning
  Hvor ophold hjemme eller på sygehus ikke er muligt eller ønskeligt.
 • Til symptomlindring
  I visse tilfælde er det lettere at opnå symptomlindring under en indlæggelse, hvor der er specialuddannet personale til stede døgnet rundt. Indlæggelsen vil være med henblik på at vende hjem igen.
 • Til aflastning
  Både patienter og pårørende kan have behov for aflastning, som et midlertidigt ophold på hospice kan være.
 • Til rehabilitering
  F.eks. efter en lag og besværlig behandlingsperiode, hvor der er behov for at komme til kræfter inden udskrivelse til hjemmet.

Hvis man bliver indlagt til symptomlindring, rehabilitering eller aflastning aftales det som oftest, at opholdet har en varighed af ca. 14 dage. 
Desværre har vi ikke plads til alle de patienter, der søger om at komme på hospice.

Ophold på hospice er gratis. Man kan ikke flytte folkeregisteradresse til hospice. 
Der er frit Hospicevalg i Danmark og vi modtager patienter fra hele landet.

Udskrivelse fra hospice
Den lindrende behandling kan medføre, at patientens tilstand stabiliseres i en sådan grad, at patienten kan udskrives fra hospice til eget hjem eller til plejehjem. Det kan også ske, selvom indlæggelsen oprindeligt skete med henblik på livets afslutning.

Du kan læse vores brochure "Orientering til patienter og pårørende"
Udskriftsvenlig udgave af vores brochure "Orientering til patienter og pårørende"