Image
 

Foredrag

 
 

I den udstrækning vi har ressourcer til det, tilbyder vi foreninger og klubber foredrag om livet på Hospice og en lille rundvisning. 

 

Tag kontakt med os, for at aftale de nærmere omstændigheder. 
Honorering er efter aftale og man kan købe kaffe og kage til arrangementet.

Vi kan også komme ud og holde foredrag, hvis man ønsker det. Igen er honoreringen efter aftale.