Image
 

Hospices historie

 
 
 • 1994 En arbejdsgruppe bestående af Erik Schou, biskop emeritus Henrik Christiansen, arkitekt Kjeld Bjerg, sygeplejerske Lisbeth Arbøl, Aksel Wehner og Charlotte Enevoldsen fra Danske Diakonhjem blev nedsat, og der blev samtidig gjort et stort arbejde i amtsrådet og i de politiske partiers baglande for at fremme ideen om et hospice i Aalborg. Gruppen arbejdede sig fra løse tanker og visioner til at få omsat drømmene til mursten og mennesker.
 • 1997 I september vedtog Nordjyllands Amtsråd, at der blev etableret et hospice i det tidligere hospital – Kamillianerklinikken, (som i 1984 havde ændret navn til KamillianerGaarden). Den katolske kirke i Danmark solgte bygningerne til den selvejende institution KamillianerGaarden.
 • 1998 I august gik ombygningen af KamillianerGaarden i gang med baggrund i en 10-årig driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Nordjyllands Amt.
 • 1999 Med baggrund i en enstemmig vedtagelse i amtsrådet blev der indrettet et hospice med 12 sengepladser i KamillianerGaarden. Henvisning og indlæggelse var gratis for amtets borgere. Sidefløjen blev ombygget til center for amtets palliative team. Tagetagen indrettet til ældre- og handicapvenlige lejligheder med OK-Fonden (OK: Omsorgsklubberne) som ejere. I underetagen blev Kafé Kamillus indrettet, som blev drevet af frivillige. Bag Kafé Kamillus stod en forening med humanitært formål, der skulle støtte hele indsatsen på KamillianerGaarden.
 • 2008 I marts fik KamillianerGaardens Hospice forlænget sin driftsoverenskomst med regionen med yderligere ti år. Hospice Vendsyssel blev indviet med plads til seks patienter i lejede lokaler på Kastaniegården i Frederikshavn. I opstartsfasen besluttede Regionsrådet, at KamillianerGaardens Hospice skulle lede udviklingen af Hospice Vendsyssel. Ledelsesansvaret skulle senere overgå til bestyrelsen for den selvejende institution i egne bygninger og med 12 sengepladser. Samme år købte KamillianerGaardens Hospice den øverste etage på KamillianerGaarden og ombyggede den til undervisningslokale, kontor, mødelokale, gæsteværelser med videre.
 • 2009 KamillianerGaardens Hospice fejrede sit ti års jubilæum, og en ny 10-årig driftsoverenskomst trådte i kraft.
 • 2012 KamillianerGaarden blev ombygget for at udnytte husets areal bedst muligt. Under ombygningen flyttede hospice til Mou Plejecenter, hvor det blev drevet i et halvt år. Senere på året besluttede Region Nordjylland, at der skulle drives yderligere tre hospicepladser på KamillianerGaarden Hospice.
 • 2016 Efter at have undersøgt forskellige muligheder for ombygning af KamillianerGaarden til at rumme 15 hospicepladser, blev der taget en beslutning om at bygge et nyt Center for Lindrende Behandling. Brugere – pårørende, frivillige og personalet blev inddraget i udarbejdelsen af et omfattende rumprogram, som med udgangspunkt i ”Det gode Hospice” beskrev ønskerne til det nybyggede hospice.
 • 2017 KamillianerGaarden blev solgt til Sct. Mariæ Skole pr. 1. februar 2017, og lejes indtil et nyt hus kunne stå klar i maj 2019 på Studievej i Nørresundby. I første halvdel af året blev der udarbejdet endeligt udbudsmateriale. Trigon vandt udbuddet og skulle bygge det nye hospice. Det besluttedes, at KamillianerGaardens Hospice skulle skifte navn, når det flyttede fra de gamle bygninger på Kastetvej. Efter en navne konkurrence besluttede bestyrelsen at navnet skulle være Vangen, Center for Lindrende Behandling og Hospice Vangen.
 • 2018 19. marts blev de første spadestik taget til Vangen, Center for Lindrende Behandling, og 11. september var der rejsegilde. Der blev bygget på livet løs i resten af året.
 • 2019 KamillianerGaardens Hospice fejrede et stille 20 års jubilæum i marts og den 8. april blev det næsten færdige hospice overdraget. Den 9. april indviede H.K.H. Kronprinsesse Mary Center for Lindrende behandling og Hospice Vangen. Den 23. maj flyttede patienterne ind.