Image
 

Hospices historie

 
 
 • 1994 En arbejdsgruppe bestående af Erik Schou, biskop emeritus Henrik Christiansen, arkitekt Kjeld Bjerg, sygeplejerske Lisbeth Arbøl, Aksel Wehner og Charlotte Enevoldsen fra Danske Diakonhjem nedsættes, og der gøres samtidig et stort arbejde i amtsrådet og i de politiske partiers baglande for at fremme ideen om et hospice i Aalborg. Gruppen arbejdede sig fra løse tanker og visioner til at få omsat drømmene til mursten og mennesker.

 • 1997 I september vedtager Nordjyllands Amtsråd, at der etableres et hospice i det tidligere hospital – Kamillianerklinikken, (som i 1984 havde ændret navn til KamillianerGaarden). Den katolske kirke i Danmark sælger bygningerne til den selvejende institution KamillianerGaarden.

 • 1998 I august går ombygningen af KamillianerGaarden i gang med baggrund i en 10-årig driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Nordjyllands Amt.

 • 1999 Med baggrund i en enstemmig vedtagelse i amtsrådet indrettes der et hospice med 12 sengepladser i KamillianerGaarden. Henvisning og indlæggelse er gratis for amtets borgere. Sidefløjen ombygges til center for amtets palliative team. Tagetagen indrettes til ældre- og handicapvenlige lejligheder med OK-Fonden (OK: Omsorgsklubberne) som ejere. I underetagen indrettes Kafé Kamillus, som drives af frivillige. Bag Kafé Kamillus står en forening med humanitært formål, der skal støtte hele indsatsen på KamillianerGaarden.

 • 2008 I marts får KamillianerGaardens Hospice forlænget sin driftsoverenskomst med regionen med yderligere ti år. Hospice Vendsyssel indvies med plads til seks patienter i lejede lokaler på Kastaniegården i Frederikshavn. I opstartsfasen beslutter Regionsrådet, at KamillianerGaardens Hospice skal lede udviklingen af Hospice Vendsyssel. Ledelsesansvaret skal senere overgå til bestyrelsen for den selvejende institution i egne bygninger og med 12 sengepladser. Samme år køber KamillianerGaardens Hospice den øverste etage på KamillianerGaarden og ombygger den til undervisningslokale, kontor, mødelokale, gæsteværelser med videre.

 • 2009 KamillianerGaardens Hospice fejrer sit ti års jubilæum, og en ny 10-årig driftsoverenskomst træder i kraft.

 • 2012 KamillianerGaarden ombygges for at udnytte husets areal bedst muligt. Under ombygningen flytter hospice til Mou Plejecenter, hvor det drives i et halvt år. Senere på året beslutter Region Nordjylland, at der skal drives yderligere tre hospicepladser på KamillianerGaarden Hospice.

 • 2016 Efter at have undersøgt forskellige muligheder for ombygning af KamillianerGaarden til at rumme 15 hospicepladser, tages der en beslutning om at bygge et nyt Center for Lindrende Behandling. Brugere – pårørende, frivillige og personalet inddrages i udarbejdelsen af en omfattende rumprogram, som med udgangspunkt i ”Det gode Hospice” beskriver ønskerne til de nybyggede hospice.

 • 2017 KamillianerGaarden sælges til Sct. Mariæ Skole pr. 1. februar 2017, og lejes indtil et nyt hus kan stå klar i maj 2019 på Studievej i Nørresundby. I første halvdel af året udarbejdes endeligt udbudsmateriale. Trigon vinder udbuddet og skal bygge det nye hospice. Det besluttes, at KamillianerGaardens Hospice skal skifte navn, når det flytter fra de gamle bygninger på Kastetvej. Efter en navne konkurrence Beslutter bestyrelsen at navnet skal være Vangen, Center for Lindrende Behandling og Hospice Vangen.

 • 2018 19. marts tages de første spadestik til Vangen, Center for Lindrende Behandling, og 11. september var der rejsegilde. Der bygges på livet løs i resten af året.

 • 2019 KamillianerGaardens Hospice fejrer et stille 20 års jubilæum i marts og den 8. april overdrages det næsten færdige hospice. Den 9. april indvier H.K.H. Kronprinsesse Mary Center for Lindrende behandling og Hospice Vangen. Den 23. maj flytter patienterne ind.