Image
 

Bestyrelsen

 
 

Bestyrelsen består af medlemmer valgt af og på generalforsamlingen samt medlemmer, der er udpeget af Hospice Vangens bestyrelse, Kræftens Bekæmpelse, Danske Handicaporganisationer, Folkekirken og Aalborgs Katolske Kirke.

 
 

Medlemmer af bestyrelsen: 

5 udpegede medlemmer:

Christian Roar Pedersen (udpeget af Aalborgs biskop)
tlf. 9825 2070
crpe@km.dk

Leif Holm Nielsen, (udpeget af Danske Handicaporganisationer)dh-aalborg@handicap.dk

Inge H. Madsen
ingehmadsen@gmail.com

Pia Poulsen (udpeget af bestyrelsen for Hospice Vangen) 
tlf. 9631 1100 
pip@hospice-aalborg.dk

Elin Bak (udpeget af Kræftens Bekæmpelse)
tlf. 2196 3529 
elin_bak@hotmail.com

4 generalforsamlingsvalgte medlemmer og en suppleant:

Frederik Bengaard 
tlf. 9816 6070 / 2064 1220 
frederikbengaard@gmail.com

Birte Rasmussen, formand
tlf. 7015 1000 / 2141 8540
bra@70151000.dk

Lisbeth Lund
tlf. 4084 8856 
lisbethlund@ymail.com

Bo Nielsen
tlf. 3133 7917 
kjeld.bo@outlook.dk

Suppleant:

Carsten Froulund
tlf. 2980 3619 
cfroulund@hotmail.com


Desuden deltager i bestyrelsesmøderne:

Betinna Rønnest, hospicechef
tlf. 5339 8855
ber@hospice-aalborg.dk

Lars Nøhr, frivilligkoordinator
tlf. 4033 2736
stoetteforening@hospice-aalborg.dk