Image
 

Sorghjælp

 
 
Artikler, bøger, TED talks om sorg og det at miste

 

”Sorgen er en fortælling. Sorg ikke er sygdom, men den pris vi betaler for, at et menneske har været vigtig for os. Målet for enhver sorgproces er, at glæden over det, man har fået, med tiden må overskygge sorgen over det, man har mistet”, af Ole Raakjær, https://www.sorggrupperikirken.dk/til-efterladte/om-sorg/sorgen-er-en-fortaelling

”Der er ikke noget værre end at miste helgener” Journalist Sofie Klingberg interviewer Ole Raakjær https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/allehelgen/der-er-ikke-noget-vaerre-end-at-miste-helgener

”Sorghjælp er huskehjælp. Sorgen er ikke kun en fortælling om det, man har mistet, men i lige så høj grad om det, man aldrig kan miste” af Ole Raakjær https://livogdoed.dk/temaer/sorghjaelp-er-huskehjaelp-af-ole-raakjaer/

”Sorg, når ægtefællen dør”, gratis bog til download: https://www.rehpa.dk/borger/sorgstoette/

”Sorg- den dybeste ære glæden kan få”, 2010, Lise Trap, Forlaget Eksistensen

”Hjertebånd. At leve med sine døde”, 2013, Lise Trap, Forlaget Eksistensen

”Vinterblomster. At forandres i sorg”, 2020, Lise Trap, Forlaget Eksistensen

"Med flaget på halv, at være i sorg", 2012, Mette Marklund, Forlaget Unitas

TED talk ”The journey through loss and grief” Jason B. Rosenthalhttps://www.ted.com/talks/jason_b_rosenthal_the_journey_through_loss_and_grief

TED talk “What makes life worth living in the face of death” Lucy Kalanithihttps://www.ted.com/talks/lucy_kalanithi_what_makes_life_worth_living_in_the_face_of_death

TED talk “We don´t “move on” from grief. We move forward with it” Nora Mclnerny https://www.ted.com/talks/nora_mcinerny_we_don_t_move_on_from_grief_we_move_forward_with_it

 

Hjemmesider om sorg og det at miste

Kræftens bekæmpelses side til efterladte: https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/rad-til-paroerende/efterladt/

Ældresagens side med information og videoer om sorgprocesser; https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/den-sidste-tid/gode-raad/naar-aegtefaellen-doer

Det nationale sorgcenter, herunder Børn, unge og sorg https://sorgcenter.dk/

Headspace. Nogen at tale med (unge); https://headspace.dk/

 

Hvor kan du få hjælp?

Sorglinjen kan du tale eller skrive med frivillige. Der er både unge og ældre på Sorglinjen og fælles for dem er, at de selv har mistet en nærtstående og gerne vil lytte og dele deres erfaringer med dig. https://sorgcenter.dk/sorglinjen/

Sjælesorg på nettet er folkekirkens tilbud om en fortrolig samtale eller chat med en præst på nettet.  https://www.sjaelesorg.nu/om-sjaelesorg-nu

 

Sorggrupper og andre hjælpemuligheder

Sorgvejviseren er udviklet af Det Nationale Sorgcenter i samarbede med Videncenter for rehabilitering og palliation (REHPA), Kræftens bekæmpelse og Folkekirken. Se https://www.sorgvejviser.dk/sorgtilbud/. Her kan du søge på sorggrupper i dit lokalområde.

Kirkelige sorggrupper i Aalborg Stift kan også findes på https://aalborgstift.dk/stiftet-arbejder-med/sorggrupper

 

For dem, som har mistet et barn, er der hjælp at hente her: 

Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød.

Landsforeningen mistet barn

FAVNs tilbud om støtte til familier, der har mistet et barn til kræft eller har et kræftsygt barn.

 

Ved tab af en søskende

SØSKENDEKRAM – for søskende, der har mistet søskende 

FAVNs sorggrupper for søskende fra 9 år, der har mistet en søskende til kræft eller har en søskende med kræft.

 

Særligt for børn og unge

Det kan have stor betydning for børn og unge, der har mistet, at møde andre i samme situation, fx i en sorggruppe. Der findes flere forskellige muligheder for at blive en del af en sorggruppe. Herunder er der links til mere information omkring sorggrupper for børn og unge i forskellige aldersgrupper:

Oversigt over sorggrupper for bl.a. børn og unge på Sorgvejviser

Skyggebørn

Kræftens Bekæmpelses oversigt over sorggrupper for børn og unge

FAVNs sorggrupper for søskende fra 9 år, der har mistet en søskende til kræft eller har en søskende med kræft.

Sorggrupper i folkekirken 

Tilbud hos Foreningen Børn, Unge og Sorg

Podcastserie om at have mistet en forældre i en ung alder: Døde Forældres Klub | Folkekirken.dk

 

Lægehenvisning til psykolog

Har du mistet en nærtstående og har brug for støtte og hjælp, har du altid mulighed for at kontakte din egen læge med henblik på at få en henvisning til psykologbehandling. Det er muligt at få tilskud til behandling hos en psykolog med en lægehenvisning. Du kan som udgangspunkt maksimalt få tilskud til 12 konsultationer pr. behandlingsforløb.

Læs mere på Sundhed.dk omkring tilskud til psykologhjælp med lægehenvisning.