Image
 

Din vej til Hospice Vangen

 
 

For at komme på hospice, skal du have en henvisning fra en læge. Det kan være en praktiserende læge eller en læge på sygehuset. Er du tilknyttet Team for Lindrende Behandling, kan de også visitere til hospice.

 
 

Derefter skal du visiteres til en plads. Det sker via Team for Lindrende Behandling. Så vidt muligt kommer Team for Lindrende Behandling på et etableringsbesøg hjemme hos dig, eller på sygehuset hvis du er indlagt. Her vil de høre om begrundelsen for, at du ønsker en plads på hospice og dine forventninger til et evt. hospiceophold. De vil både fortælle om vores tilbud og vurdere, om du har behov for indlæggelse på hospice.

For at komme på hospice skal du opfylde følgende kriterier:

- Du skal have en uhelbredelig livstruende sygdom og en forventet kort restlevetid.

- Du skal have behov for lindrende behandling på det specialiserede niveau.

- Du skal selv ønske at komme her.

Når vi får en ledig plads vurderer vi, hvem af de visiterede patienter der har størst behov for indlæggelse og tilbyder pladsen til vedkommende. Når du bliver tilbudt en plads, er det som regel kun med en dags varsel.

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, kan en indlæggelse have flere formål:

Til livets afslutning
Hvor ophold hjemme eller på sygehus ikke er muligt eller ønskeligt.

Til symptomlindring
I visse tilfælde er det lettere at opnå symptomlindring under en indlæggelse, hvor der er specialuddannet personale til stede døgnet rundt. Indlæggelsen vil være med henblik på at vende hjem igen.

Til aflastning
Både patienter og pårørende kan have behov for den aflastning, som et midlertidigt ophold på hospice kan tilbyde.

Til rehabilitering
Efter en lang og besværlig behandlingsperiode kan du have behov for at samle kræfter igen, inden du kommer hjem. Hvis du bliver indlagt til symptomlindring, rehabilitering eller aflastning, aftales det som oftest, at opholdet har en varighed af ca. 14 dage.

Desværre har vi ikke plads til alle de patienter, der søger om at komme på hospice.

Ophold på hospice er gratis. Man kan ikke flytte folkeregister adresse til hospice.

Udskrivelse fra hospice
Den lindrende behandling kan medføre, at patientens tilstand bedres eller stabiliseres i en sådan grad, at patienten kan udskrives fra hospice til eget hjem eller til plejehjem. Det kan også ske, selv om indlæggelsen oprindelig skete med henblik på livets afslutning.

Hent brochure her