Persondataloven

Når Hospice Vangen behandler oplysninger om dig

  • Hospice Vangen har en driftsaftale med Region Nordjylland og benytter Region Nordjyllands elektroniske patientjournal.
  • Hospice Vangens måde at indhente-, bruge- og videregive personoplysninger på, skal overholde principperne i den gældende lovgivning. Det betyder, at Hospice kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke til det. Hospice indsamler og behandler kun personoplysninger om dig i forbindelse med indlæggelse på Hospice Vangen.
  • Hospice behandler kun de personoplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Hospice Vangen har det mål at have det højeste niveau af sikkerhed, hvad angår beskyttelsen af personoplysninger. Derfor har Hospice både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som skal sørge for, at personoplysninger om dig ikke mistes, ødelægges, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
  • Håndtering af persondata og de registreredes rettigheder foregår i overensstemmelse med Region Nordjyllands beskrevne praksis herunder:

https://rn.dk/om-region-nordjylland/dine-rettigheder-naar-regionen-behandler-oplysninger-om-dig

  • Personalet på Hospice Vangen arbejder under tavshedspligt
  • De frivillige har aflagt et tavshedsløfte
  1. Hospice Vangen er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Hospices kontaktoplysninger er:

    Hospice Vangen

Studievej 25

9400 Nørresundby
CVR-nr.: 20965487

Telefon: 96 31 11 00

Mail: info@hospice-aalborg.dk

  • Alle spørgsmål og henvendelser i relation til rettigheder bedes stilet til hospicechef Betinna Rønnest ber@hospice-aalborg.dk