Persondataloven

Image
 

Persondataloven

 
 

Når Hospice Vangen behandler oplysninger om dig

Hospice Vangen har en driftsaftale med Region Nordjylland og benytter Region Nordjyllands elektronisk patientjournal.

Hospice Vangens måde at indhente-, bruge- og videregive personoplysninger på, skal overholde principperne i den gældende lovgivning. Det betyder, at Hospice kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke til det. Hospice indsamler og behandler kun personoplysninger om dig i forbindelse med indlæggelse på Hospice Vangen. Sekretærerne og de andre fagpersonelle du møder vil kunne tilgå din journal.

Hospice behandler kun de personoplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Hospice Vangen har det mål at have det højeste niveau af sikkerhed, hvad angår beskyttelse af personoplysninger. Derfor har Hospice både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som skal sørge for, at personoplysninger om dig ikke mistes, ødelægges, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Håndtering af persondata og de registreredes rettigheder foregår i overensstemmelse med Region Nordjyllands beskrevne praksis herunder:

https://rn.dk/om-region-nordjylland/dine-rettigheder-naar-regionen-behandler-oplysninger-om-dig

Personalet på Hospice Vangen arbejder under tavshedspligt.

De frivillige har aflagt et tavshedsløfte.

Hospice Vangen er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. 
Hospices kontakt oplysninger er:

Hospice Vangen
Studievej 25
9400 Nørresundby
CVR.Nr. 20965487
Telefon 96311100
Mail: info@hospice-aalborg-dk

Alle spørgsmål og henvendelser i relation til rettigheder bedes stilet til ledelsen.