Image
 

Bestyrelsen for Hospice Vangen

Udpeget af Region Nordjylland
Regionsrådsmedlem Mogens Nørgård, formand
Regionsrådsmedlem Ejner Guldager Nielsen
Regionsrådsmedlem Pia Ravnsbæk Bjærge
Regionsrådsmedlem Otto Larsen

Udpeget af Aalborg kommune
Peter Øhrstrøm

Udpeget af kommunekontaktrådet for Region Nordjylland
Ole Ørnbøl
Lone Olsen

Udpeget af Biskoppen over Aalborg Stift
Provst Ole Rysgaard Madsen

Udpeget af menighedsrådet for Sct. Mariæ menighed
Jörg Andresen

Udpeget af bestyrelsen for Aalborg Provsti og Aalborg Søndre Provsti
Sogne og sygehuspræst Karen Søe Pedersen

Udpeget af Danske Diakonhjem
Aksel Wehner, næstformand

Udpeget af Kræftens Bekæmpelse 
Fuldmægtig Hanne Brandt

Udpeget af Danske Handicaporganisationer
Ulla Ringgren Nielsen

Udpeget af personalet ved Hospice Vangen
Sygeplejerske Miriam S. K. Mortensen

Sygeplejerske Pia Poulsen