Image
 

Bestyrelsen for Hospice Vangen

Pr. 01.04.2022

Udpeget af Region Nordjylland
Regionsrådsmedlem Mogens Nørgård, formand
Regionsrådsmedlem Gitte Bundgaard
Regionsrådsmedlem Malene Busk
Regionsrådsmedlem Peter Øhrstrøm

Udpeget af Aalborg kommune
Marianne Mulle Jensen

Udpeget af kommunekontaktrådet for Region Nordjylland
Morten Mejdahl
Thøger E. Kristensen

Udpeget af Biskoppen over Aalborg Stift
Provst Ole Rysgaard Madsen

Udpeget af menighedsrådet for Sct. Mariæ menighed
Jörg Andresen

Udpeget af bestyrelsen for Aalborg Provsti og Aalborg Søndre Provsti
Sogne og sygehuspræst Karen Søe Pedersen

Udpeget af Danske Diakonhjem
Aksel Wehner, næstformand

Udpeget af Kræftens Bekæmpelse 
Fuldmægtig Hanne Brandt

Udpeget af Danske Handicaporganisationer
Ulla Ringgren Nielsen

Udpeget af personalet ved Hospice Vangen
Sygeplejerske Miriam S. K. Mortensen

Sygeplejerske Pia Poulsen