Image
 

Kursus, undervisning & foredrag

 
 

 

Foredrag

Personale, bestyrelse og Støtteforeningen for Hospice Vangen afholder foredrag om forskellige emner på hospice,  eller hvor I ønsker det.

Emner for foredrag kan være:

 • Bestyrelsesformandens arbejde                   Bestyrelsesformanden
 • Et nyt hospice bliver skabt                          Bestyrelsesformanden
 • Arbejdet på Hospice                                   Ledere og ansatte
 • Den Nordjyske Model for Palliation              Ledere og ansatte
 • Hospicefilosofien og lindrende behandling    Ledere og ansatte
 • Palliativ behandling kontra eutanasi
  (aktivdødshjælp)                                        Bestyrelsesformanden                                                                                                                             
 • At være pårørende til en syg.
  Man dørikke af at tale om døden                Ledere og ansatte                     
 • Frivilligt arbejde på Hospice                        Frivilligkoordinator og frivillige
 • Sidstehjælp (forløb på 4 undervisningstimer) Birthe Stoffersen

Pris for information og foredrag:

Nære samarbejdspartnere og donatorer skal selvfølgelig ikke betale for at få et foredrag og en rundvisning på hospice.

Alle andre skal betale en normaltakst på 1.500 kr. for 1 – 2 timers foredrag og rundvisning. Beløbet indbetales til Støtteforeningens budget. Ved 4 undervisningstimer i Sidstehjælp honoreres begge undervisere med 1500 kr.

Desuden betales der for kørsel direkte til foredragsholderen, hvis foredraget holdes andre steder end på Hospice Vangen.

Hvis foredraget foregår på Hospice Vangen, og hvis man ønsker kaffe, te og kage, betales der 40 kr. pr. person. Beløbet indbetales til hospice

Det maksimale antal til et foredrag og en rundvisning på Hospice Vangen er 35 personer. Foredragene begrænses til maksimalt en gang hver uge.

Undervisning og kurser

Personale fra Hospice Vangen kan inviteres til at undervise. 
Hvis du mangler en underviser i palliativ pleje og behandling kan du henvende dig til souschef Lotte Tuxen 9631 1102, som vil hjælpe med at finde den rette.

Honorar følger som oftest Dansk Sygeplejeråds takst.

En gang årligt i 1. kvartal afholdes i samarbejde med Team for Lindrende Behandling kursus i Den Palliative Indsats i Region Nordjylland. Omsorg for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende. Kurset slås op på hjemmesiden.