Image
 
 
 
Genopslag:

Souschef for hospicechefen på Hospice Vangen

Hospice Vangen søger en souschef for hospicechefen på fuld tid pr. 1. oktober 2020, da vores nuværende souschef har valgt at gå på efterløn.

Stillingen er et genopslag, da hospicebestyrelsen ønsker et bredere ansøgerfelt.

Har du en solid faglig baggrund som sygeplejerske og leder, har du en kandidat- eller mastergrad inden for ledelse eller et andet relevant område, har du erfaring med palliation, er du engageret, kreativ og ansvarsbevidst, så er stillingen som souschef på Hospice Vangen måske noget for dig.

Vi lægger vægt på, at du har lyst til at indgå i det daglige arbejde på et hospice i nært samarbejde med patienter, pårørende, plejepersonale, frivillige og ledere. Hospicefilosofiens værdier som åbenhed, rummelighed og respekt for medmennesket forventes at være en del af dit værdigrundlag.

Hospice Vangen er en selvejende institution ledet af en bestyrelse med 15 medlemmer. Som souschef refererer du til hospicechefen og har et tæt samarbejde med især afdelingssygeplejersken,  afdelingslederen for forskning og udvikling og køkkenlederen. Du forventes at være med til at tegne huset udadtil.

Den palliative indsats ydes på specialiseret niveau. Som arbejdsmiljøleder er du med til at bevare og udvikle det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø med fokus på blandt andet de følelsesmæssige belastninger, som personalet er udsat for.

Som leder på Hospice Vangen, Center for Lindrende Behandling, er du leder i et flerfagligt samarbejde i et netværk bestående af Det Palliative Team, hospicepræsten, Støtteforeningen for Hospice Vangen og Hospice. Alle arbejder ud fra den samme filosofi, og her er patienten og dennes pårørende i centrum for indsatsen. Som leder forventes du derfor at arbejde med fælles mål og kultur, at tildele medarbejderne en høj grad af autonomi og at tænke og handle i ”det store fællesskab”.

Der vil selvfølgelig være introduktion til stillingen af blandt andet vores nyansatte hospicechef Betinna Rønnest, som starter den 1. september 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Mogens Nørgård, tlf. 40 37 95 49 eller hospicechef Anette Agerbæk, tlf. 96 31 11 00. Læs stillingsbeskrivelse her

Du ansættes i henhold til de regionale løn- og overenskomstvilkår, og din løn forhandles efter principperne om lokal løndannelse.

Motiveret ansøgning – mærket ”souschef” vedlagt cv og relevante bilag sendes til bestyrelsesformand Mogens Nørgård, info@hospice-aalborg.dk, senest den 10. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. august 2020.

Sygeplejerske til Hospice Vangen i Nørresundby

Hospice Vangen har en fast stilling ledig pr. 1. september eller efter aftale.

Stillingen er som udgangspunkt 30 t/ugen og med blandede vagter dag/nat eller dag/aften og der arbejdes hver 3. weekend.

Har du lyst til at fordybe dig i helhedsorienteret sygepleje med dens mangfoldighed og yde en sygepleje som omfatter meget komplekse problemstillinger? 

Hos os har vi rammerne, der gør det muligt at yde en sygepleje, vi er stolte af.

Vi kan tilbyde:

  • En højt specialiseret pleje, hvor livet sættes i fokus og hvor der arbejdes med kontakt sygepleje.
  • Et spændende tværfagligt samarbejde med Team for Lindrende Behandling som består af læger, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og præst.
  • Gode dygtige kollegaer der brænder for deres arbejde og en makkerpar-ordning, som betyder at 2-3 sygeplejersker hjælper og støtter hinanden i dagens pleje.
  • Oplæring med mentorordning og daglige sygeplejekonferencer med mulighed for supervision

Vi forventer, at du:

  • har været uddannet i min. 2 år, har en bred klinisk erfaring og kan mestre grundlæggende, kompleks og instrumentel sygepleje og er motiveret for nye faglige udfordringer.
  • Har lyst til at arbejde med uhelbredelige syge patienter og deres pårørende.
  • Kan handle selvstændigt og kan være i svære eksistentielle situationer med patienter og pårørende.
  • Har overskud i dit eget liv, da omsorgen for den alvorligt syge og døende kan være krævende.
  • Er fleksibel, kreativ og ansvarsbevidst.

Lidt om os:

Hospice Vangen, Center for Lindrende Behandling er en selvejende institution, som yder palliativ pleje og behandling til alvorligt syge og døende mennesker i et tværfagligt samarbejde.

Vi flyttede i maj 2019 ind i et nyt hus i Nørresundby og har i den forbindelse udvidet både patientantal og medarbejderantal. Vi har plads til 15 patienter og plejen varetages af sygeplejersker.

Vi arbejder ud fra Hospicefilosofiens værdier hvor åbenhed, rummelighed og respekt for medmennesket er værdigrundlaget.

Opholdet på Hospice kan være til livets afslutning eller symptomlindrende behandling, så patienten kan udskrives til eget hjem efter et par ugers ophold.

Løn og ansættelsesforhold for stillingen er efter gældende overenskomst suppleret med et hospicetillæg.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos afdelingssygeplejerske Birgitte Lundberg Pedersen, tlf. 96311100 eller hos souschef Kirsten Ribberholt Justesen, læs stillingsbeskrivelsen her.

Fristen for ansøgning er søndag den 19. juli og det forventes at ansættelsessamtalerne bliver afholdt onsdag den 22. juli 2020

Ansøgningen mailes til Hospice Vangen, info@hospice-aalborg.dk.

Sygeplejersker til timelønnet afløsning

Hospice Vangen søger straks timelønnede sygeplejersker til afløsning.

Hospice Vangen er en selvejende institution med 15 pladser, hvor den tværfaglige indsats for uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende er kerneydelsen.

Har du en bred klinisk erfaring som sygeplejerske, er du fleksibel, kreativ og ansvarsbevidst, så er en stilling som timelønnet sygeplejerske på Hospice Vangen måske noget for dig.

Ansøgeren skal gøre sig klart, at omsorgen for den alvorligt syge og døende patient kræver ro og overskud i dit eget liv.

Du skal kunne tilsidesætte din egen opfattelse af patientens behov, til fordel for patientens ønsker og behov.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af personligt mod til at stå i komplekse problemstillinger. Du skal kunne handle selvstændigt, samt være i svære eksistentielle situationer med patienter og pårørende.

Vi lægger vægt på, at du har lyst til at arbejde på et hospice i et nært samarbejde med Det Palliative Team. Hospicefilosofiens værdier som åbenhed, rummelighed og respekt for medmennesket forventes at være en del af dit værdigrundlag.

Vi har brug for din hjælp, med kort varsel, i alle vagter i forbindelse med hospicesygeplejerskernes ferie, kursus og sygdom.

Det vil være introduktion til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Birgitte Lundberg Pedersen, tlf. 96 31 11 00.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.