Image
 

Ledige stillinger

 
 

Sygeplejerske


Hospice Vangen har to faste stillinger ledig pr.1. februar eller efter aftale.

Stillingen er som udgangspunkt på 30 t/ugen og med blandede vagter dag/aften eller dag/nat og der arbejdes hver 3. weekend.

Har du lyst til at fordybe dig i helhedsorienteret sygepleje med dens mangfoldighed og yde en sygepleje som omfatter meget komplekse problemstillinger? 

Hos os har vi rammerne, der gør det muligt at yde en sygepleje, vi er stolte af.

Vi kan tilbyde:

  • En højt specialiseret pleje, hvor livet sættes i fokus og hvor der arbejdes med kontakt sygepleje.
  • Et spændende tværfagligt samarbejde med Det palliative Team som består af læger, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og præst.
  • Gode dygtige kollegaer der brænder for deres arbejde og en makkerpar-ordning, som betyder at to sygeplejersker hjælper og støtter hinanden i dagens pleje.
  • Oplæring med mentorordning og daglige sygeplejekonferencer med mulighed for supervision

Vi forventer, at du:

  • har været uddannet i min. 2 år, har en bred klinisk erfaring og kan mestre grundlæggende, kompleks og instrumentel sygepleje og er motiveret for nye faglige udfordringer.
  • Har lyst til at arbejde med uhelbredelige syge patienter og deres pårørende.
  • Kan handle selvstændigt og kan være i svære eksistentielle situationer med patienter og pårørende.
  • Har overskud i dit eget liv, da omsorgen for den alvorligt syge og døende kan være krævende.
  • Er fleksibel, kreativ og ansvarsbevidst.

 

Lidt om os:

Hospice Vangen, Center for Lindrende Behandling er en selvejende institution, som yder palliativ pleje og behandling til alvorligt syge og døende mennesker i et tværfagligt samarbejde.

Vi flyttede i maj 2019 ind i et nyt hus i Nørresundby og har i den forbindelse udvidet både patientantal og medarbejderantal. Vi har plads til 15 patienter og plejen varetages af sygeplejersker.

Vi arbejder ud fra Hospicefilosofiens værdier hvor åbenhed, rummelighed og respekt for medmennesket er værdigrundlaget.

Opholdet på Hospice kan være til livets afslutning eller symptomlindrende behandling, så patienten kan udskrives til eget hjem efter et par ugers ophold.

Løn og ansættelsesforhold for stillingen er efter gældende overenskomst suppleret med et hospicetillæg.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan læses her eller indhentes hos afdelingssygeplejerske Birgitte Lundberg Pedersen, tlf. 9631 1100 eller hos souschef Kirsten Ribberholt Justesen

 

Fristen for ansøgning er torsdag den 16. januar og der holdes ansættelsessamtaler onsdag den 22. januar 2020

 

Ansøgningen mailes til Hospice Vangen, info@hospice-aalborg.dk.

 

Sygeplejersker til timelønnet afløsning

Hospice Vangen søger straks timelønnede sygeplejersker til afløsning.

Hospice Vangen er en selvejende institution med 15 pladser, hvor den tværfaglige indsats for uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende er kerneydelsen.

Har du en bred klinisk erfaring som sygeplejerske, er du fleksibel, kreativ og ansvarsbevidst, så er en stilling som timelønnet sygeplejerske på Hospice Vangen måske noget for dig.

Ansøgeren skal gøre sig klart, at omsorgen for den alvorligt syge og døende patient kræver ro og overskud i dit eget liv.

Du skal kunne tilsidesætte din egen opfattelse af patientens behov, til fordel for patientens ønsker og behov.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af personligt mod til at stå i komplekse problemstillinger. Du skal kunne handle selvstændigt, samt være i svære eksistentielle situationer med patienter og pårørende.

Vi lægger vægt på, at du har lyst til at arbejde på et hospice i et nært samarbejde med Det Palliative Team. Hospicefilosofiens værdier som åbenhed, rummelighed og respekt for medmennesket forventes at være en del af dit værdigrundlag.

Vi har brug for din hjælp, med kort varsel, i alle vagter i forbindelse med hospicesygeplejerskernes ferie, kursus og sygdom.

Det vil være introduktion til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Birgitte Lundberg Pedersen, tlf. 96 31 11 00.

Stillingsbeskrivelsen kan læses på www.hospice-aalborg.dk

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.