Image
 
 
 

 

Ledige stillinger

 

Timelønnet sygeplejerske

 

Sygeplejersker som timelønnet afløser 

Vi søger timelønnet afløsere. Når du er timelønnet hos os, vil vi ofte have brug for din hjælp med kort varsling og andre gange vil der være mulighed for planlægning lidt længere tid ud i fremtiden.  Der vil være tale om dag og aftenvagter på hverdage og i weekenden.

Hospice Vangen, Center for Lindrende Behandling er en selvejende institution, som yder specialiseret palliativ pleje og behandling til uhelbredelige syge og døende mennesker i et tværfagligt miljø. I 2019 flyttede vi i nye rammer og udvidede samtidig hospice til at kunne rumme 15 patienter samt deres pårørende. Vi arbejder ud fra Hospicefilosofiens værdier hvor åbenhed, rummelighed og respekt for medmennesket er værdigrundlaget. Opholdet for patienter som kommer på Hospice kan både være til livets afslutning eller symptomlindrende behandling, hvor patienten udskrives til eget hjem efter et par ugers ophold.

Sygeplejen varetages af sygeplejersker og vi arbejder tæt tværfagligt med alle faggrupper omkring hver enkel patient, hvilket sikrer en højfaglig kvalitet i plejen. Vi har et godt arbejdsmiljø som vi alle værne om og bidrager til.

Vi har en helhedsorienteret tilgang til patienterne, hvor livet sættes i fokus og den specialiserede pleje og behandling vi tilbyder, har derfor mange facetter og er varierende og komplekse. Vi er en sygeplejerskegruppe med forskellige kliniskerfaringer og kompetencer – og i hverdagen bringes hver enkeltes kompetencer i spil gennem faglig sparring og refleksioner. Vi arbejder ud fra primærpleje med kontaktpersonordning men med en tilgang ”at her hjælper vi hinanden”.

Vi tilbyder  

  • Introduktion til det at være timelønnet på Hospice og kort oplæring
  • Et godt arbejdsmiljø hvor trivsel vægtes højt
  • Engagerede og fagligt dygtige kollegaer – hvor faglig sparring er i højsædet

Vi søger timelønnet sygeplejerskeafløsere

  • Med minimum 2 års klinisk erfaring og kan mestre grundlæggende, kompleks og instrumentel sygepleje
  • Har lyst til at arbejde med uhelbredelige syge patienter og deres pårørende
  • Der kan være i svære eksistentielle situationer med patienter og pårørende
  • Der er fleksibel, kreativ og ansvarsbevidst
  • Der har overskud i dit eget liv, da omsorgen for den alvorligt syge og døende kan være krævende.

 

Har dette skabt interesse men ønskes yderligere detaljer er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Birgitte L Pedersen eller souschef Lotte Tuxen på telefon: 96311100

Samtidig kan yderligere oplysninger om Hospice findes på her

Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgningen mailes til Hospice Vangen, info@hospice-aalborg.dk.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.