Image
 

De frivilliges opgaver

 
 
 
 
 • Vært i forbindelse med middags- og aftensmåltider:
  Værtsfunktionen ved måltider er en kerneopgave for de frivillige og den opgave, som forbruger flest frivillig-ressourcer. Den frivillige dækker et smukt middags- eller aftenbord med lys, blomster og servietter, sørger for servering af maden og er garant for, at der bliver et fællesskab ved bordet for de patienter og pårørende, der har lyst til at spise sammen i spisestuen.
 • Eftermiddagsvagt:
  Om eftermiddagen er der en frivillig til stede i dagligstuen for at stille sig til rådighed for de patienter og pårørende, der eventuelt har brug for en snak eller en hjælpende hånd. Det kan være, at en patient har lyst til at komme ud en tur, har brug for hjælp til indkøb eller bare gerne vil drikke kaffe sammen med et andet menneske.
 • Besøgsven for patienter på hospice og patienter i eget hjem, hvis de har kontakt til Team for Lindrende Behandling: 
  Som frivillig besøgsven støtter og aflaster den frivillige patienten og de pårørende, hvis de ønsker det. Kernen i samværet er nærvær, omsorg og adspredelse - et andet menneskes nærvær ud over personalet. Besøgsvenner kan våge ved døende patienter på hospice, så patienten aldrig er alene. En besøgsven til udskrevne borgere i eget hjem kan bl.a. være aflastning af pårørende, der under den frivilliges besøg i hjemmet kan få et tiltrængt ”frikvarter”
 • Vanding og pleje af planter og blomster. Frivillige står for pasning af de mange grønne planter og blomster på hospice, både i haven, i orangeriet, på patientstuerne og i husets fællesarealer.
 • Spille og synge ved den ugentlige aftensang på hospice.
 • Holde foredrag ved informationsarrangementer i og udenfor hospice. De frivillige er med til at udbrede kendskabet til hospice og den frivillige indsats – bl.a. i foreninger, loger, menighedsråd m.m.
Image
 • Samarbejdet mellem de frivillige og Hospice Vangen

  Såvel ansatte som frivillige arbejder ud fra hospice´ værdigrundlag (hospicefilosofien), hvor det til enhver tid er patienten og de pårørendes behov, der er i centrum. I det daglige er der en tillidsfuld og afslappet kontakt mellem de frivillige og personalet, sådan som det helt siden hospice´ oprettelse har været ledelsens hensigt.

  Frivillige og ansatte accepterer og respekterer hinanden, og indgår i et samarbejde med udgangspunkt i, at man har forskellige arbejdsopgaver, forudsætninger og ansvarsområder.

  De frivillige er bevidste om, at de ikke skal være faglige i professionel forstand – men at de er her for noget andet - nemlig at yde medmenneskelig hjælp og omsorg.

  Den frivillige indsats er et højt værdsat supplement til den professionelle indsats på hospice. De frivillige er med til at give personalet større overskud til patienterne.

  Frivilligkoordinatoren danner det officielle forbindelsesled mellem hospiceledelse, hospicepersonale, de frivillige og bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Vangen.

Image
 • Nye frivillige

  Alle nye frivillige gennemgår en ”ansættelsessamtale”, et introduktionsforløb og en ”føl-ordning”, inden de er klar til at tage vagter. Desuden underskriver de en erklæring angående tavshedspligt samt afleverer en straffeattest. Introduktionen varetages af koordinatoren, hospiceledelsen og erfarne frivillige.