Image
Her kan du finde Støtteforeningen Vangens vedtægter, samt referater fra generalforsamlinger, bestyrelses- og frivilligmøder.
22. og 23. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for Hospice Vangen Mandag den 12. april 2021 kl. 19.00
Afvikles virtuelt grundet Covid19 restriktioner
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020 4. Fremlæggelse af budget
5. indkomne forslag
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter GF 2020 (ikke afholdt grundet Covid19 restriktioner)
På valg som bestyrelsesmedlem er:
Frederik Bengaard
Viggo Uttrup
Karen Kjær (suppleant)
Fra de frivillige er valgt Carsten Kjær
Bo Nielsen (suppleant)
GF 2021 (afvikles virtuelt)
På valg som bestyrelsesmedlem er:
Birte Rasmussen
Helle Emborg
Lis Kristensen (suppleant)
7. Valg af to revisorer og en suppleant
Bjarne Nielsen
Herluf N Lund
Bent Korsgaard (suppleant)
8. Eventuelt
Af hensyn til afviklingen af det virtuelle møde, skal der ske tilmelding til frivilligkoordinator på mail:
kamillus@hospice-aalborg.dk
På bestyrelsens vegne Birte Rasmussen, formand
Støtteforeningens regnskab 2020 (klik her)