Hospicefilosofien

Image
 

Hospicefilosofien

  • At skabe rammer, der giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet og selvværd og en værdig død.

  • At yde en palliativ indsats som omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for uhelbredeligt syge mennesker med en fremadskridende, dødelig sygdom, hvor kurativ behandling er opgivet.

  • At omsorg og pleje kan bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, så den døende og dennes pårørende oplever en helhedsorienteret indsats, præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske.

  • At yde støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende før og efter tabet.

  • At hele indsatsen tilrettelægges under hensyntagen til individuelle behov og ønsker, idet alle opgaver løses i et tæt samarbejde med den syge og dennes pårørende.