Image
 

Til studerende

 
 

Som overvejer at søge praktikophold på Hospice Vangen

 
 

Er du sygeplejestuderende på 6. semester og overvejer du at søge praktikophold på Hospice Vangen? Så kan vi tilbyde et praktikforløb med:

 - fokus på den grundlæggende sygepleje og med kommunikation og relationsarbejde i højsædet.

- en dagligdag præget af kompleksitet, hvor hospice filosofien er styrende for sygeplejen.

- fagligt kompetente kolleger, der arbejder på specialist niveau ift. palliation.

- en udfordrende og uforudsigelig hverdag.

- et godt arbejdsmiljø.

- et godt og lærerigt tværfagligt samarbejde.

- mulighed for daglige refleksioner og ugentlig vejledning.

Vi forventer:
At du, før du kommer, har sat dig ind i hospicefilosofien og har tænkt på, hvordan værdierne i hospicefilosofien kan udføres i praksis. Vi yder lindrende omsorg og behandling og ikke kurativ behandling

At du er aktiv, deltagende og nysgerrig.

At du uopfordret arbejder med refleksion - såvel mundtligt som skriftligt.

At din individuelle studieplan er styrende for dit praktikforløb, og at du anvender den aktivt i dagligdagen, også når din kliniske vejleder ikke er på arbejde.

At du er aktivt deltagende i vejledningsseancerne og tager ansvar for at finde relevante emner, som skal undersøges og diskuteres.

At du tager aktivt del i daglige – og tværfaglige konferencer.

Inden du søger praktik hos os, er det en fordel at overveje disse punkter nøje.

Vores erfaring er også, at du som studerende vil komme til at bruge dig selv i arbejdet med patienter og pårørende. Patientforløbene er intense, og det at være omkring døende og deres pårørende vil berøre dine egne eksistentielle vilkår. Du kommer til at skulle forholde dig til døden – din egen, samt tanken om dine pårørendes død.

For at opnå et optimalt fagligt udbytte af praktikforløbet er det vigtigt, at du besidder en god portion psykisk robusthed. Samtidig skal du ikke lige have gennemgået en større livskrise, som for eksempel at have mistet et nærtstående familiemedlem. Dine livserfaringer har nemlig betydning for, hvordan du håndterer sygeplejen.