Image
 
 
 

Frivillige

Den frivillige indsats opfattes som en integreret del af Vangen Center for Lindrende Behandling på Studievej 25, 9400 Nørresundby, der består af 3 elementer:

  • Hospice Vangen
  • Det Palliative Team
  • Den frivillige indsats organiseret af Støtteforeningen Vangen
Image

På Hospice Vangen er der en velfungerende gruppe frivillige på ca. 60 positive og engagerede mennesker, som yder en ganske særlig og meget værdsat indsats over for patienter og pårørende

Image

Ansatte og frivillige supplerer hinanden i det daglige arbejde, og der er en klar afgrænsning af hvilke opgaver de professionelle på hospice er ansvarlige for, og hvilke opgaver, der varetages af frivillige.

Kulturen på hospice er vi alle sammen fælles om at skabe. Det gøres ved hele tiden, i handlinger og holdninger, at være bevidste om, at skabe livskvalitet til det sidste for patienter og deres pårørende, og at livet skal leves indtil vi dør. De frivillige repræsenterer mangfoldighed og forskellighed og bidrager med sit personlige engagement og livserfaring. Hovedparten er modne personer, der ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet og flest er kvinder.

De frivilliges vigtigste opgaver er at bringe den almindelige hverdag ind på hospice og medvirke til at skabe en atmosfære med hygge og hjemlighed. Den indsats, som den frivillige yder, er ulønnet. Den enkelte bestemmer selv omfanget af sin frivillige indsats, og man aftaler opgaver i samspil med frivilligkoordinatoren.