Image
 

Forholdsregler i forbindelse med Corona smitte

 
 

Kære Patienter og Pårørende på Hospice Vangen

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at beskytte jer, der er indlagt på Hospice Vangen men også for at beskytte pårørende, ansatte og frivillige mod at blive smittet med Corona Virus. Derfor har vi valgt følgende tiltag ud
fra myndighedernes anbefalinger:

Vi begrænser besøg af pårørende til de allernærmeste. Vi vil gerne, at I sammen med sygeplejerskerne laver en liste over de få personer, der må komme på besøg, og at I giver andre pårørende besked om at skrive eller ringe - i stedet for at komme. Vi henstiller til, at der højst er 2-3 besøgende ad gangen

Det er kun de pårørende, der står på listen, som må komme på hospice området. Andre pårørende må ikke komme på terrassen eller i haven. Undtagen er patientens præst, som må komme på et kort besøg.

Patienter og pårørende skal opholde sig på patientstuen og på den tilhørende terrasse. I kan således ikke benytte alle de andre rum på hospice i denne periode. I skal overholde de hygiejniske retningslinjer, som vi har hængt op, I skal gå direkte fra stuen og til yderdøren uden at røre ved noget, og I skal bruge toilettet på patientstuen.

I bedes om at opholde jer kortvarigt på terrassen under rengøring, og når plejepersonalet beder jer om det. Patienten må færdes alene i haven eller med én ledsager – en fra besøgslisten eller personale. Er man kørestolsbruger, må man køre ud og ind af hoveddøren – den direkte vej uden at berøre noget undervejs. I denne tid er det ikke muligt, at tage hjem på orlov. I må gå ud – fx køre en tur i bil til stranden, sammen med én af dem, der står på besøgslisten. Vi henstiller meget til, at I ikke går ind hverken hjemme, i sommerhus eller på besøg hos andre.

Hvis I møder andre, forventer vi at I overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer: Undgå fysisk kontakt og hold afstand, vask eller sprit hænder hyppigt, og når I kommer tilbage til hospice. Patienter og pårørende må ikke selv tage mad og drikkevarer fra buffet, fælles køleskabe og automater. Man må bede sygeplejerskerne om at hente mad og drikkevarer, og man skal indtage mad og drikkevarer på patientstuen. Hvis vi, på grund af sygdom, bliver for få til at klare de vigtigste opgaver, må I pårørende selv sørge for at købe mad udefra. Til orientering findes der et køleskab på patientstuen.

Venlig hilsen ledelse og personalet på Hospice Vangen Nørresundby den 8. april 2020