Musikterapi, et tilbud til patienter og pårørende

marts 2, 2021

Musikterapi er en del af det tværfaglige palliative tilbud på Hospice Vangen, som var det første hospice i Danmark til at anvende musikterapi. Herefter er behandlingsformen blevet integreret på over halvdelen af de danske hospicer.

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens særlige potentiale i forhold til at påvirke mennesket såvel fysisk som psykisk. Musikterapeuter er uddannet på Aalborg universitet.

Gennem musiske oplevelser, terapeutisk samtale og nærvær skaber musikterapeuten et rum, der danner og styrker relationer imellem de deltagende. Musikterapi kan åbne for øget kommunikation og udtryk af både positive og udfordrende følelser samt opbygge samvær omkring de minder, kropssansninger og indre billeder, musikken kan fremkalde. Eksistentielle og åndelige temaer og oplevelser af f.eks. tro, håb og mening generes ofte under afspænding og lytning til rolig levende musik, så åndelig omsorg er ofte en del af musikterapi. Men det kan også være et rum uden ord, hvor æstetik og ro kommer til at fylde for deltagerne.

Forskningsresultater indenfor palliativ musikterapi fremhæver, at patienter oplever smertelindring, øget livskvalitet og reduktion af angst, fysisk ubehag/uro og stress. Ydermere ses ofte en positiv effekt på oplevet afspænding, generelt velbefindende, følelsen af personlig integritet og indre fred.

Pårørende deltager ofte i musikterapi på lige fod med patienten, og de oplever her at blive ladet op, få nye handlemuligheder overfor den syge og få emotionel støtte både før og efter tabet.

Høresansen er som regel den sidste sans, man mister, når livet rinder ud. Dermed kan musik og lyd være med til at ledsage i dødsprocessen. Den levende musik tilpasses patientens åndedrætsrytme, og selv i tilfælde hvor patienten er “ukontaktbar”, kan der skabes en lydlig atmosfære af ro og nænsomhed, som ofte er lindrende for både patienten og de pårørende, der måtte være til stede.