Til studerende, som overvejer at søge praktikophold på KamillianerGaardens Hospice

Vi kan tilbyde:

 1. Et praktikforløb for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul, hvor den grundlæggende sygepleje samt kommunikation og relationsarbejde er i højsædet.
 2. En dagligdag der er præget af kompleksitet, hvor hospice filosofien er styrende for sygeplejen.
 3. Fagligt kompetente kolleger, der arbejder på specialist niveau i ft. palliation.
 4. En udfordrende og uforudsigelig hverdag.
 5. Et godt arbejdsmiljø
 6. Et godt og lærerigt tværfagligt samarbejde.
 7. Mulighed for daglige refleksioner og ugentlig vejledning.

Vi forventer:

 1. At du, før du kommer, har sat dig ind i hospicefilosofien og har tænkt på, hvordan værdierne i hospicefilosofien kan udføres i praksis. Vi yder lindrende omsorg og behandling og ikke kurativ behandling
 2. At du er aktiv, deltagende og nysgerrig.
 3. At du uopfordret arbejder med refleksion - såvel mundtligt som skriftligt.
 4. At din individuelle studieplan er styrende for dit praktikforløb, og at du anvender den aktivt i dagligdagen. Også når din kliniske vejleder ikke er på arbejde.
 5. At du er aktivt deltagende i vejledningsseancerne og tager ansvar for at finde relevante emner, som skal undersøges og diskuteres.
 6. At du tager aktivt del i daglige – og tværfaglige konferencer.

 

Vi anser det for vigtigt, at du som studerende har gjort dig overvejelser om ovenstående, inden du søger praktikforløb her hos os på KamillianerGaardens Hospice.
Vores erfaring er også, at du som studerende vil komme til at bruge dig selv i arbejdet med patienter og pårørende. Patientforløbene er intense, og det at være omkring døende og deres pårørende vil berøre dine egne eksistentielle vilkår. Du kommer til at skulle forholde dig til døden – din egen, samt tanken om dine pårørendes død. Det er vores erfaring, at det er vigtigt for at opnå et optimalt fagligt udbytte af praktikforløbet, at du besidder en god portion psykisk robusthed, og at du ikke lige har gennemgået en større livskrise, som for eksempel at have mistet et nærtstående familiemedlem.
Dine livserfaringer har betydning for, hvordan du håndterer sygeplejen.

 

KamillianerGaardens Hospice ·Kastetvej 3· 9000 Aalborg· Tlf. 9631 1100 · Fax. 9631 1129 · e-mail