Ledige stillinger

Sygeplejersker til Hospice i Aalborg

KamillianerGaardens Hospice i Aalborg søger to sygeplejersker den 1. marts 2018.

Den ene stilling er en fast stilling med blandede dag- og aftenvagter på 24 timer pr. uge. Der arbejdes hver anden weekend i 8 timers vagter.

Den anden stilling er et barselsvikariat frem til den 31. januar 2019 med mulighed for forlængelse. Stillingen har blandede dag- og nattevagter på 34 timer pr. uge. Der arbejdes hver tredje weekend i 12 timers vagter.

KamillianerGaardens Hospice er en selvejende institution med 12 pladser, som yder palliativ pleje og behandling til alvorligt syge og døende mennesker i et tværfagligt samarbejde

Den palliative sygepleje er mangfoldig, og plejen kan omfatte meget komplekse problemstillinger. Derfor søger vi sygeplejersker med en bred klinisk erfaring og gode samarbejdsevner. Du skal kunne mestre både den grundlæggende, den komplekse og den instrumentelle sygepleje, både hvad angår kommunikation, empati og eksistentiel omsorg. Du skal være fleksibel, kreativ og ansvarsbevidst.

Ansøgeren skal gøre sig klart, at omsorgen for den alvorligt syge og døende patient kræver ro og overskud i eget liv.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af personligt mod til at stå i svære problemstillinger. Du skal kunne handle selvstændigt, samt kunne være i svære eksistentielle situationer med patienter og pårørende.

Vi lægger vægt på, at du har lyst til at arbejde på et hospice i et nært samarbejde med Det Palliative Team. Hospicefilosofiens værdier som åbenhed, rummelighed og respekt for medmennesket forventes at være en del af dit værdigrundlag.

Plejeformen er kontaktsygepleje, hvor man arbejder sammen i makkerpar. Kontinuiteten prioriteres højt. Der vil være oplæring til stillingen, og du vil få sparring af en anden sygeplejerske, som bliver din mentor.

Der er mulighed for at supplere timetallet med afløsning på hospice og mulighed for at få en fast udvidelse af timetallet til maj 2019. Til den tid udvides patientantallet yderligere, i forbindelse med flytning til et nybygget: Vangen, Center for Lindrende Behandling, på Studievej i Nørresundby.

Løn og ansættelsesforhold for stillingerne er efter gældende overenskomst suppleret med et hospicetillæg.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes her og hos souschef Kirsten Ribberholt Justesen, tlf. 9631 1100.
Fristen for ansøgning med autorisationsID og yderligere dokumentation er den 23. januar 2018.
Ansøgningen mailes til KamillianerGaardens Hospice, info@hospice-aalborg.dk.
Der holdes ansættelsessamtaler den 30. januar 2018, mellem kl. 12 og kl. 15.

 

 

Sygeplejersker til timelønnet afløsning på Hospice i Aalborg

KamillianerGaardens Hospice i Aalborg søger sygeplejersker til timelønnet afløsning. Vi har brug for din hjælp til alle slags vagter, og med kort varsel, i forbindelse med hospicesygeplejerskernes ferie, kurser og sygdom.

KamillianerGaardens Hospice er en selvejende institution med 12 pladser, som yder palliativ pleje og behandling til alvorligt syge og døende mennesker i et tværfagligt samarbejde

Den palliative sygepleje er mangfoldig, og plejen kan omfatte meget komplekse problemstillinger. Derfor søger vi sygeplejersker med en bred klinisk erfaring og gode samarbejdsevner. Du skal kunne mestre både den grundlæggende, den komplekse og den instrumentelle sygepleje, både hvad angår kommunikation, empati og eksistentiel omsorg. Du skal være fleksibel, kreativ og ansvarsbevidst.

Ansøgere skal gøre sig klart, at omsorgen for den alvorligt syge og døende patient kræver ro og overskud i dit eget liv.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af personligt mod til at stå i svære problemstillinger. Du skal kunne handle selvstændigt, samt kunne være i svære eksistentielle situationer med patienter og pårørende.

Vi lægger vægt på, at du har lyst til at arbejde på et hospice i et nært samarbejde med Det Palliative Team. Hospicefilosofiens værdier som åbenhed, rummelighed og respekt for medmennesket forventes at være en del af dit værdigrundlag.

Plejeformen er kontaktsygepleje, hvor man arbejder sammen i makkerpar. Kontinuiteten prioriteres højt. Der vil være introduktion til stillingen.

Løn og ansættelsesforhold for stillingerne er efter gældende overenskomst suppleret med et hospicetillæg.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan indhentes her på hos souschef Kirsten Ribberholt Justesen, tlf. 9631 1100.
Ansøgningen med autorisationsID og dokumentation mailes til KamillianerGaardens Hospice, info@hospice-aalborg.dk.

Vi kontakter dig, når vi har modtaget din ansøgning.

 

 

 

 

 

 

 

KamillianerGaardens Hospice ·Kastetvej 3· 9000 Aalborg· Tlf. 9631 1100 · Fax. 9631 1129 · e-mail