Hvad er Hospice?

Ordet hospice betyder herberg eller gæstehjem. De danske hospicer er selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Regionen. Hospicerne er sammen med de palliative teams og de palliative sygehusenheder regionernes specialister i Lindrende behandling. Hospicerne tager imod døende patienter med behov for lindrende behandling og pleje på specialistniveau. Patienterne visiteres til et hospiceophold og det er gratis at være indlagt på et hospice. De danske hospicer er en del af det danske sundhedsvæsen og finansieres af Regionerne og kommunerne.

Behandling og pleje på KamillianerGaardens Hospice
Vi er mange faggrupper, som i et tværfagligt samarbejde bestræber os på at give patienterne og deres pårørende en god sidste tid og patienten en fredelig død. Personalet har mange muligheder til at lindre patienterne og give dem og de pårørende så god livskvalitet som muligt. Det kan være: medicin, massage, spabad, musik, familiesamtaler, fysioterapi, musikterapi, blomster fra haven, samtaler om liv og død, fred og ro, zoneterapi, socialrådgiverbistand, omsorg for pårørende, psykologsamtaler, en tur i haven, gudstjeneste og anden religiøs aktivitet, lækkerier fra køkkenet og meget andet.


Der er få faste rutiner på KamillianerGaardens Hospice. Vi tager udgangspunkt i den enkelte patients behov, ønsker og formåen. Vi samarbejder gerne tæt med de pårørende, hvis den syge ønsker det. De pårørende ved ofte, hvad den syge kan have glæde af.

Det Palliative Team betjener hospice med overlæger, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver.


På hospice er det sygeplejersker, der yder den daglige pleje og omsorg. Køkkenassistenterne aflægger et besøg på patientstuerne hver dag, for at fortælle om dagens ret og for at høre om patienternes specielle ønsker og behov.


Musikterapeuten og præsten er til stede på Hospice 3 dage om uge. De besøger patienter og pårørende på stuerne efter ønske og behov.

De fleste patienter og pårørende kommer også i kontakt med ledelsen, sekretæren, rengøringsassistenterne, den praktiske hjælper og pedellen.
Patienter og pårørende møder også nogle af de ca. 50 frivillige og frivilligkoordinatoren, der er tilknyttet hospice.


KamillianerGaardens Hospice ·Kastetvej 3· 9000 Aalborg· Tlf. 9631 1100 · Fax. 9631 1129 · e-mail