Husets historie

 • 1582 Kamillianerordenen blev grundlagt i Rom af den adelige Kamillus de Lellis (som siden blev helgenkåret)
 • 1550-1614 i et pesthærget Europa. Ordenens oprindelige formål var at yde legemlig og pastoral omsorg for syge – også, når der var betydelig fare for smitte.
 • 1898 I november kommer to kamillianere til Aalborg for at grundlægge et sogn for egnens få katolikker og for at oprette og drive et sygehus.
 • 1899 I januar bliver købekontrakt underskrevet for en velholdt villa bygget 1884 med en stor og smuk have, beliggende som hjørnegrund: Badstuevej og Kastetvej. I april overtager Kamillianerne ejendommen, og Sct. Mariæ Sogn grundlægges.
 • 1900 I maj nedlægges grundstenen til kirke og hospital. I november indvies Sct. Mariæ Kirke – ’Maria de syges Hjælp’ – og hospitalet i nærværelse af menigheden og hele byrådet.
 • 1901 I marts åbnes Kamillianerklinikken officielt med en kirurgisk-medicinsk afdeling for mænd. Det stod enhver læge frit for at indlægge og behandle sine patienter her. Klinikken havde 15-20 senge fordelt på syv enestuer og to fællesstuer med hver fire senge, et rekreationsværelse samt en operationsstue med tilbehør. Værelserne vendte alle mod syd ud til den store have.
 • 1906 I juni nedlægges grundstenen til en tuberkuloseafdeling ved Kamillianerklinikken.
 • 1907 I marts indvies den nye tilbygning som statsanerkendt tuberkulosesanatorium. Pressen, byrådet, håndværksmestre, sygekassernes formænd og byens læger var indbudt.
 • 1909 Den kirurgisk-medicinske afdeling har nu 28 senge, og har i 1909 haft 6772 sygeplejedage. Tuberkulosesanatoret har 15 senge og har i 1909 haft 5390 sygeplejedage.
 • 1911 Ved Kamillianerklinikkens ti års jubilæum i marts ansættes en øjenlæge.
 • 1919 I oktober lukker Tuberkulosesanatoriet på Kamillianerklinikken.
 • 1926 I december indvies den ny Sct. Mariæ Kirke og får sit nuværende udseende.
 • 1938 Der opføres en ny fløj til Kamillianerklinikken med operationsstuer, røntgenrum og hudklinik, der hvor det palliative team nu holder til.
 • 1951 I maj indretter ortopædkirurger bygningerne efter deres behov. Klinikken bliver efterhånden en underafdeling af Aalborg sygehusvæsen.
 • 1966 Øjenkirurgisk afdeling åbnes.
 • 1972 Ombygning af Kamillianerklinikken med henblik på indretning af en plejehjemsafdeling for Aalborg kommune. Omkostningerne afholdes af kommunen.
 • 1975 Aalborg kommunes øjenklinik flytter fra Kamillianerklinikken til Aalborg Sygehus Syd.
 • 1979 Nyt elevatortårn bygges (den nuværende elevator).
 • 1982 Kamillianerordenen opgiver at drive sygehus i Danmark. Kamillianerklinikken bruges som barselsklinik.
 • 1984 I april udløber Kamillianerklinikkens lejemål med Aalborg Amt (Nordjyllands Amt). Dansk Flygtningehjælp lejer hele bygningen. Navnet ændres til KamillianerGaarden. Og de første 50 vietnamesere indkvarteres i oktober.
 • 1989 I januar fremlejer Dansk Flygtningehjælp til Direktoratet for Udlændinge til brug for Røde Kors. Lejemålet varer frem til 31.12.89, hvorefter Direktoratet for Udlændinge overtager lejemålet.
 • 1994 I december udløber KamillianerGaardens lejemål med Direktoratet for Udlændinge, og Røde Kors ophører med at drive asylcenter i disse bygninger i Aalborg. En arbejdsgruppe bestående af Erik Schou, biskop emeritus Henrik Christiansen, arkitekt Kjeld Bjerg, sygeplejerske Lisbeth Arbøl, Aksel Wehner og Charlotte Enevoldsen fra Danske Diakonhjem nedsættes, og der gøres samtidig et stort arbejde i amtsrådet og i de politiske partiers baglande for at fremme ideen om et hospice. Gruppen arbejdede sig fra løse tanker og visioner til at få omsat drømmene til mursten og mennesker.
 • 1997 I september vedtager Nordjyllands Amtsråd, at der etableres et hospice i det tidligere hospital. Den katolske kirke i Danmark sælger bygningerne til den selvejende institution KamillianerGaarden.
 • 1998 I august går ombygningen af KamillianerGaarden i gang med baggrund i en 10-årig driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Nordjyllands Amt.
 • 1999 Med baggrund i en enstemmig vedtagelse i amtsrådet indrettes der et hospice med 12 sengepladser i KamillianerGaarden. Henvisning og indlæggelse er gratis for amtets borgere. Sidefløjen ombygges til center for amtets palliative team. Tagetagen indrettes til ældre- og handicapvenlige lejligheder med OK-Fonden (OK: Omsorgsklubberne) som ejere. I underetagen indrettes Kafé Kamillus, som drives af frivillige. Bag Kafé Kamillus står en forening med humanitært formål, der skal støtte hele indsatsen på KamillianerGaarden.
 • 2008 I marts får KamillianerGaardens Hospice forlænget sin driftsoverenskomst med regionen med yderligere ti år. Hospice Vendsyssel indvies med plads til seks patienter i lejede lokaler på Kastaniegården i Frederikshavn. I opstartfasen beslutter Regionsrådet, at KamillianerGaardens Hospice skal lede udviklingen af Hospice Vendsyssel. Ledelsesansvaret skal senere overgå til bestyrelsen for den selvejende institution i egne bygninger og med 12 sengepladser. Samme år køber KamillianerGaardens Hospice den øverste etage på KamillianerGaarden og ombygger den til undervisningslokale, kontor, mødelokale, gæsteværelser med videre.
 • 2009 KamillianerGaardens Hospice fejrer sit ti års jubilæum, og en ny 10-årig driftsoverenskomst træder i kraft.
 • 2012 KamillianerGaarden ombygges for at udnytte husets areal bedst muligt. Under ombygningen flytter hospice til Mou Plejecenter, hvor det drives i et halvt år.
 • 2012 Region Nordjylland beslutter at der skal drives yderligere tre hospicepladser på KamillianerGaarden.
 • 2016 Efter at have undersøgt forskellige muligheder for ombygning af KamillianerGaarden til at rumme 15 hospicepladser, tages der en beslutning om at bygge et nyt Center for Lindrende Behandling.
 • 2017 Huset sælges til Sct. Mariæ Skole pr. 1. februar 2017, og lejes indtil et nyt hus kan stå klar i maj 2019 på Studievej i Nørresundby.
KamillianerGaardens Hospice ·Kastetvej 3· 9000 Aalborg· Tlf. 9631 1100 · Fax. 9631 1129 · e-mail