Foredrag

I den udstrækning vi har ressourcer til det, tilbyder vi foreninger og klubber foredrag om livet på KamillianerGaardens Hospice og en lille rundvisning.
Tag kontakt med os, for at aftale de nærmere omstændigheder.
Man kan købe kaffe og kage til arrangementet.

Vi kan også komme ud og holde foredrag, hvis man ønsker det.

KamillianerGaardens Hospice ·Kastetvej 3· 9000 Aalborg· Tlf. 9631 1100 · Fax. 9631 1129 · e-mail