Velkommen på KamillianerGaarden 

NYT HOSPICEKamillianerGaardens Hospice ·Kastetvej 3· 9000 Aalborg· Tlf. 9631 1100 · Fax. 9631 1129 · e-mail